اسامی نامزدها

نامزدهای محترم سمت هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران

دکتر جعفر آی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مسعود سلیمانی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علی صمدی کوچکسرائی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمدعلی شکرگزار

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران

دکتر علی اکبر علیزاده

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر نسرین لطفی بخشایش

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سمیه ابراهیمی باروق

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نفیسه بحیرائی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر الهام وجودی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر نغمه بهرامی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پیمان کیهان ور

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر محمود اعظمی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پیمان بروکی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علی گلچین

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نامزدهای محترم سمت بازرس انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران

دکتر محمدرضا نورانی

هیئت علمی دانشگاه بقیة الله

دکتر مصطفی سلیمان نژاد

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دکتر الهام حسن زاده

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران می‌باشد.