انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

معرفی کتاب

کتاب علوم سلولی کاربردی
علوم سلولی کاربردی
مولفین: علی گلچین، پرویز رنجبران و لیلا روشنگر
ویراستار علمی: علی گلچین
کتاب سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی
سلول‌های بنیادی در پزشکی بازساختی
مولفین: پروفسور جعفر آی و دکتر سمیه ابراهیمی باروق
کتاب رویکردی بر ضرورت آموزش سلول درمانی در علوم پزشکی
رویکردی بر ضرورت آموزش سلول‌درمانی در علوم پزشکی
مولفین: دکتر علی گلچین
بارگزاری بیشتر