انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

علوم سلولی کاربردی

با توجه به کمبود کتاب دانشگاهی که بتواند بصورت کاربردی و علمی جنبه های مختلف استفاده سلولها در پزشکی را ارائه دهد، ضروریات آموزشی این حوزه را مورد هدف قرار دادیم تا کتاب “علوم سلولی کاربردی” را منتشر كنيم. این کتاب دربرگیرنده ضروریات سلول های بنیادی، سلول درمانی و پزشکی بازساختی می باشد که محتوای آن برای متخصصان علوم سلولی کاربردی و مهندسى بافت ضروری و برای علاقه مندان حوزه سلول درمانی و پزشکی بازساختی مفید می باشد. این کتاب با همکاری انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و زيرنظر انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در ٨ فصل, تدوین و تالیف گردیده است.

  • فصل اول: پزشکی بازساختی و سلول درمانی
  • فصل دوم: محصولات مبتنی بر سلول درمانی و پزشکی بازساختی
  • فصل سوم: پزشکی بازساختی و سلول درمانی با استفاده از سلول‌های بنیادی
  • فصل چهارم: کشت سلول و آزمایشگاه
  • فصل پنجم: اتاق تمیز
  • فصل ششم: بانک سلول
  • فصل هفتم: تکنیک‌های ضروری در آزمایشگاه کشت سلول
  • فصل هشتم:استانداردسازی و ملاحظات کنترل کیفی در سلول درمانی

جهت سفارش و پيش خريد کتاب در تلگرام به آیدی @Ilkay1402 یا شماره 09394715457 پیام دهید.

کتاب علوم سلولی کاربردی

پاسخ دهید

Your email address will not be published.Required fields are marked *