انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
دومین سمینار فصلی تخصصی مهندسی بافت پوست
تاریخ برگزاری : 26 شهریور 1402
ساعت شروع : 12:45
ساعت اتمام :
محل برگزاری : سالن همایش های رازی
هزینه دوره : تماس بگیرید

آخرین رویدادهای منتشر شده